Porady serwisowe

Zaistniały problem

Przyczyna / Co zrobić

Wyciek wody podczas rozruchu

Jest to zjawisko , które nie oznacza wycieku wody z obiegu ponieważ jest to kondensat pary wodnej z powietrza . Zjawisko ustępuje stopniowo w miarę nagrzewania się kotła. Nazywamy to poceniem kotła . Kocioł należy wygrzać rozpalając w nim pod kontrolą na wysokiej temperaturze. Zjawisko może się powtarzać po dłuższej przerwie w eksploatacji. Inną przyczyną mogą być błędy w instalowaniu kotła . Należy sprawdzić śrubunki połączenia zaworów i termometra.

Smolisty osad w komorze spalania i kanałach

Osad powstaje przy pracy kotła na bardzo nisko nastawionej temperaturze zadanej. Osad można osunąć mechanicznie ( zdrapać) , lub wypalić ogniem nastawiając temperaturę 70-80 oC . Można też użyć katalizatora do wypalania sadzy i złogów smoły typu „Sadpal” lub „Kalnit”

Kocioł nie osiąga temperatury zadanej

- źle dobrany kocioł do instalacji,

- jakość paliwa,

- słaby ciąg kominowy,

- regulacja kotła,

- duża ilość popiołu na rusztach

- nie zastosowanie się do instrukcji obsługi,

- zanieczyszczenie komory spalania,

- kamień kotłowy wewnątrz płaszcza wodnego,

Należy wyczyścić kocioł , a w przypadku dużej ilości kamienienia

kotłowego niemożliwego do usunięcia wymienić kocioł

Wybuchy , bulgotanie  

wody

- zła jakość paliwa,

- słaby ciąg kominowy,

- rzadka częstotliwość przedmuchu, parametry sterownika

- zapowietrzona instalacja,

- brak odbioru ciepła,

- źle dobrany kocioł do powierzchni użytkowej,

Nadmierna temperatura kotła

- sprawdzić nastawy sterownika,

- sprawdzić ilość wody w układzie,

UZUPEŁNIANIE WODY W INSTALACJI TYLKO PO WYSTUDZENIU KOTLA

Wzrost temperatury powyżej zadanej

Sprawdzić ustawienie przesłony wentylatora

zwiększyć przerwę w przedmuchu

Niska wydajność kotła

- zanieczyszczenie kanałów,

- brak dopływu powietrza do kotłowni

- nieprawidłowe nastawy regulatora,

- brak przepływu powietrza do paleniska,

- awaria wentylatora,

Cofanie się spalin do kotłowni dymienie z zasobnika

Słaby ciąg kominowy

- sprawdzić drożność komina i jego parametry,

- wygrzać komin,

- sprawdzić szczelność komina ,

- sprawdzić szczelność podłączenia kotła z kominem,

- niskie ciśnienie atmosferyczne

- zakończenie komina poniżej kalenicy dachu,

- zanieczyszczenie kanałów spalinowych,

 

Wygasanie kotła w czasie pracy automatycznej

Jest to efekt stosowania paliwa o niskiej jakości , lub niewłaściwie ustawionych parametrów pracy kotła (czas podawania , przerwa w podawaniu, przerwa w podtrzymaniu, podtrzymanie). Parametry należy ustawić tak aby palący się węgiel tworzył mały kopczyk (nie może powstawać wgłębienie). Kontrolować proces palenie przez kilka godzin ustawiając parametry metodą prób i błędów.

Może zdarzyć się , że temperatura wzrośnie powyżej 95oC załączy się zabezpieczenie i kocioł zgaśnie .

Wygasanie kotła po rozpaleniu

Sprawdzić ustawienia sterownika a przede wszystkim funkcję pracy automatycznej – rozpalić ponownie i przejść na sterowanie automatyczne.

Zakleszczenie ślimaka następuje przy podaniu z opałem przypadkowych zanieczyszczeń opału typu kamień,metal, drewno itp. Możliwa jest też korozja podajnika spowodowana przez używanie mocno zasiarczonego i wilgotnego opału .

Zakleszczenie podajnika

Najczęściej przez przedmioty znajdujące się w opale lub korozję podajnika. Należy wyłączyć zasilanie elektryczne, usunąć opał ze zbiornika i podajnika szukając przedmiotu blokującego podajnik, a w przypadku zerwania zawleczki zamontować nową.

 

Mało intensywne spalanie

Powody:

- brak dopływu powietrza do kotłowni

- awaria wentylatora,przepustnicy wentylatora

- zanieczyszczenie kanałów powietrznych palnika (wyczyścić odkręcając dno obudowy retorty)

Należy sprawdzić nastawy regulatora dotyczące mocy wentylatora

 

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami !

Tel.62/7422269 ; 509360143   e-mail: kotlostal@kotlostal.com.pl ; handlowy@kotlostal.com.pl

Zanim wezwiecie państwo pomoc fabrycznego serwisu prosimy zapoznać się z najczęściej występującymi zakłóceniami pracy kotła. Informujemy, iż w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient ponosi koszty przyjazdu i pracy serwisantów