Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego KOTŁOSTAL I S.C.


Regulamin sklepu internetowego firmy KOTŁOSTAL I S.C.
określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień oraz ich realizacji przez wszystkie strony transakcji.

 


WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY

 

1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma KOTŁOSTAL I S.C., z siedzibą w Tomaszew, ul. Podmiejska 10, 63-300 Pleszew, NIP: 617-20-25-845, telefon: +48 62 742 22 69.

2. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały czas funkcjonowania sklepu za wyjątkiem okresów w jakich mogą pojawić się na stronach sklepu informacje o planowanych przerwach w jego funkcjonowaniu związanych z aktualizacją oprogramowania sklepu, uzupełnianiem bazy towarowej, modernizacjami czy też przerwy spowodowane awariami sieci teleinformatycznej, które to nie są zależne od firmy KOTŁOSTAL.

3. Zamówienia będą weryfikowane przez obsługę sklepu internetowego. Każde zamówienie potwierdzane będzie przez obsługę sklepu poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Klientem celem doprecyzowania wykonania danego kotła czy też potwierdzenia zamówionych części.

5. Zamówiony towar dostarczany będzie wg. poniższej specyfikacji:

  • wysyłka kurierska - paczki do 30 kg
  • wysyłka kurierska - przesyłki paletowe do 1 tony
  • wysyłka Pocztą Polską - wg. specyfikacji i cennika na stronie Poczty Polskiej
  • transport flotą firmy Kotłostal - zamówione kotły c.o.
  • odbiór osobisty - w siedzibie firmy w godzinach funkcjonowania

 

W związku z różnorodnością asortymentu, gabarytami a przede wszystkim mając na uwadze bezpieczny transport zakupionych towarów, każde zamówienie weryfikowane jest pod kątem wybranej przez Państwa formy przesyłki i w razie konieczności sugerowana jest zmiana na najbardziej odpowiedni sposób.


6. Koszty dostawy przesyłki pokrywa Kupujący lub Sprzedający w zależności od wybranej opcji transportu.

7. Ceny w sklepie internetowym KOTŁOSTAL wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23% są cenami brutto. Dostępne są następujące typy cen: cena detaliczna – widoczna dla wszystkich użytkowników sklepu internetowego; cena hurtowa – widoczna tylko dla zarejestrowanych użytkowników sklepu zakwalifikowanych przez obsługę sklepu jako odbiorca hurtowy.

8. Firma KOTŁOSTAL zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

9. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT). W każdym przypadku, złożenia oferty kupna Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po dokonaniu zakupu potwierdzić złożenie oferty poprzez kliknięcie na odpowiedni link w przesłanej na wskazany przez niego w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomości. W przypadku gdy Kupujący jest płatnikiem podatku VAT należy w formularzu zamówienia podać numer NIP, niezbędny do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

Dane na które zostanie wystawiony dokument sprzedaży pochodzić będą z informacji zawartych w zamówieniu w części Dane bilingowe. Dane na które zrealizowana będzie wysyłka pochodzić będą z informacji zawartych w części Dane dostawy. Każdorazowo przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązany jest sprawdzić poprawność tych danych. W momencie stwierdzenia nieprawidłowości w tych danych albo danych produktowych należy niezwłocznie przesłać informację z poprawnymi danymi na adres kotlostal@kotlostal.com.pl. W przypadku zrealizowania zamówienia z nieprawidłowymi danymi z winy Kupującego i ewentualną koniecznością przesłania zamówienia w inne miejsce kosztami przeadresowania obciążony zostanie Kupujący.

10. Płatność za założone zamówienie może odbywać się na kilka sposobów. Do wyboru Klientów są:

  • płatność za pobraniem
  • wpłata na konto bankowe
  • przelew z terminem (dla wybranych podmiotów gospodarczych)
  • sprzedaż ratalna


11.Zamówienia można składać za pośrednictwem sklepu internetowego www.kotlostal.com.pl lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kotlostal@kotlostal.com.pl, telefonicznie pod numerem +48 62 742 22 69.

12. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym KOTLOSTAL jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży. Również cena widniejąca przy produkcie oraz pozostałe elementy oferty takie jak zawartość zestawu są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

13. W przypadku zaistnienia błędów na stronach sklepu internetowego KOTŁOSTAL wynikających z nieprawidłowego lub niejednoznacznego wprowadzenia informacji przez sprzedającego lub błędów w trakcie funkcjonowania prosimy o kontakt na adres e-mail kotlostal@kotlostal.com.pl

 

WARUNKI REKLAMACJI

1. Warunki reklamacji określają zasady zgłaszania reklamacji przez Klienta, zwrotu towaru, rozpatrywania zgłoszeń reklamacji i załatwienia reklamacji przez Kotłostal oraz współdziałania Klienta z Kotłostal przy zgłaszaniu oraz załatwianiu reklamacji.
2. Warunki reklamacji zostają udostępnione Klientom w Sklepie oraz w wersji elektronicznej na stronie www Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”.   
3. W przypadku Klienta indywidualnego Warunki reklamacji wiążą go pod warunkiem udostępnienia mu Warunków reklamacji, z zastrzeżeniem że także ewentualnie niewiążące dla Klienta indywidualnego Warunki reklamacji określają procedury reklamacyjne w Kotłostal a dostosowanie się do nich może ułatwić i przyśpieszyć załatwienie reklamacji.
4. Przed odebraniem przesyłki z Kotłostal należy sprawdzić opakowanie, czy nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
5. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie; gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują w zakresie uszkodzeń towaru pochodzenia zewnętrznego w związku z uszkodzeniem przesyłki w transporcie lub uszkodzenia towaru po dostarczeniu towaru do Klienta – z zastrzeżeniem punktu 6 w części WARUNKI REKLAMACJI.
6. Klient indywidualny nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie w przypadku, gdy Kotłostal nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta indywidualnego; w takiej sytuacji Klient indywidualny powinien jednak współdziałać z Kotłostal w celu ustalenia i określenia odpowiedzialności sprawy uszkodzeń.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
8. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu odpowiedzialność Kotłostal wobec Klienta firmowego jest każdorazowo ograniczona maksymalnie do wartości złożonego Zamówienia. Ponadto Klient firmowy jest zobowiązany niezwłocznie zareklamować towar wadliwy, w szczególności w zakresie wad jawnych w terminie 7 dni od dnia odbioru towaru, pod rygorem nie przyjęcia reklamacji. Ograniczenia odpowiedzialności Kotłostal nie dotyczą sytuacji: określonych w powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa i tylko w zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie, a także nie dotyczą sytuacji dojścia do odmiennego porozumienia przez Kotłostal i Klienta firmowego (pomimo ograniczenia odpowiedzialności Kotłostal).

[Zgłoszenie reklamacji / zgłoszenie zwrotu towaru]

9. Kotłostal jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad. W niniejszym punkcie jest mowa o reklamacji towaru w sytuacji, gdy zostały ujawnione wady towaru polegające na jego niezgodności z Umową (określoną ofertą Kotłostal i zamówieniem Klienta), towar uległ awarii lub uszkodzeniu, w taki sposób, że uzasadniona jest reklamacja na gruncie przepisów prawa lub zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producenta danego towaru, tj.:
(a) przesłany towar jest niezgodny z zamówieniem (towar inny niż zamówiony);
(b) przesłany towar jest wadliwy, z usterką, niesprawny (należy podać szczegółowy opis);
(c) inny powód opisany przez klienta uzasadniający reklamację towaru.
10. Wady części towaru nie uprawniają do reklamacji całości towaru, chyba że uprawnienie takie wynika z przepisów prawa.
11. Procedura reklamacji nie dotyczy odstąpienia od umowy przez Klienta indywidualnego.  
12. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu towaru w Kotłostal przez Klienta (reklamującego), z zastrzeżeniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.  
13. Zgłoszenie reklamacji towaru Klient powinien przesłać do Kotłostal (przed ewentualną wysyłką towaru). Reklamację Klient może przekazać za pośrednictwem wiadomości e-mail, listem zwykłym na podane w sekcji Kontakt dane firmy Kotłostal.
14. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać następujące dane: nr i data zamówienia, nr faktury lub paragonu,  dane kontaktowe, nazwa banku i numer rachunku bankowego, identyfikację (opis) reklamowanego towaru, sposób zakupu, opis przyczyny reklamacji towaru oraz uwagi Klienta.
15. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacji zostanie przesłana niezwłocznie, w szczególności drogą e-mailową lub innym kanałem komunikacji wskazanym na formularzu reklamacji. W odpowiedzi Kotłostal może poprosić o uzupełnienie danych niezbędnych do przyjęcia lub załatwienia reklamacji.
16. Po otrzymaniu odpowiedzi na zgłoszenie reklamacji, w przypadku konieczności odesłania towaru do Kotłostal, należy go wysłać zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Kotłostal.
17. Zgłoszenie reklamacji zostanie rozpatrzone w terminie do 14 dni, w możliwie najkrótszym czasie. Odpowiedź Kotłostal zostanie wysłana na wskazany przez Klienta kanał komunikacji.
18. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacji, w przypadku odesłania towaru, przy odbiorze reklamowanego towaru Kotłostal sprawdza sposób zabezpieczenia i stan przesyłki. Następnie Kotłostal sprawdza zawartość przesyłki i stan towaru.
19. Po zwrocie towaru przez Klienta Kotłostal podejmuje następujące działania w zależności od przyczyny zwrotu towaru i stwierdzonego stanu towaru, tj.:
(a) jeżeli przesłany towar jest niezgodny z zamówieniem (towar inny niż zamówiony) – Kotłostal zwróci koszt przesyłki oraz prześle towar zgodny z zamówieniem na adres poprzedniej wysyłki;
(b) jeżeli przesłany towar jest wadliwy, z usterką, niesprawny (szczegółowy opis) – Kotłostal zwróci koszt przesyłki oraz prześle towar zgodny z zamówieniem na adres poprzedniej wysyłki;;
(c) jeżeli wystąpił inny powód opisany przez Klienta uzasadniający zwrot towaru – Kotłostal podejmie działania odpowiednio do wskazanej przyczyny oraz stwierdzonego stanu towaru w porozumieniu z Klientem;
(d) w przypadku uwzględnienia reklamacji Kotłostal zwróci Klientowi indywidualnemu koszty przesyłki (w zakresie najtańszej możliwej formy przesyłki, jak była dostępna w Kotłostal) oraz wartość brutto towaru, na wskazane w formularzu zwrotu konto bankowe.
20. W przypadku konieczności dostarczenia reklamowanego towaru do producenta w celu wykonania naprawy gwarancyjnej lub wydania opinii czas ostatecznego załatwienia reklamacji może wynosić 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres siedziby Kotłostal.
21. Przy odbiorze zwróconego towaru Kotłostal sprawdza sposób zabezpieczenia i stan przesyłki. Następnie Kotłostal sprawdza zawartość przesyłki i stan towaru.
22. W innych nie ujętych wyżej przypadkach Kotłostal podejmie działania w celu w miarę możliwości polubownego załatwienia odpowiednio do sytuacji i w porozumieniu z Klientem, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Zasady zachowania tajemnicy danych osobowych określa odrębny dokument dotyczący Polityki Prywatności dostępny na stronie internetowej www.kotlostal.com.pl.

2. Jednocześnie Klient składając zamówienie godzi się na otrzymywanie materiałów reklamowych pochodzących z Firmy KOTŁOSTAL. Możliwe formy przesłania materiałów reklamowych do klienta to: poczta elektroniczna (na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub adres e-mail wpisany w Newsletter na stronie www.kotlostal.com.pl oraz w formie ulotek reklamowych, katalogów wysłanych na adres podany w zamówieniu bądź też dołączonych to przesyłki z zakupionym towarem.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

4. Struktura witryny sklepu internetowego Firmy KOTŁOSTAL została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych a tym samym bez konieczności podawania ich przez odwiedzającego przed czy w trakcie procesu zapoznawania się z ofertą. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właścicielem sklepu jest firma KOTŁOSTAL I S.C., Tomaszew, ul. Podmiejska 10, 63-300 Pleszew woj. wielkopolskie, NIP: 617-20-25-845.

2. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Sprzedawcy. Niniejszy Regulamin jest częścią treści Umowy Kupna-Sprzedaży zawieranej przez Firmę KOTŁOSTAL oraz zamawiającego Klienta. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Wszystkie dane umieszczone w sklepie internetowym www.kotlostal.com.pl jak również na naszych aukcjach w portalach internetowych w postaci zdjęć produktów, opisów, schematów, wykresów jak również projekt grafiki sklepu internetowego i aukcji Allegro objęte są prawami autorskimi, które posiada Firma KOTŁOSTAL. Obowiązuje zakaz kopiowania i posługiwania się w/w elementami bez wcześniejszego poinformowania Firmy KOTŁOSTAL i uzyskania w odpowiedzi zgody na używanie ich. W przypadku naruszenia praw łamiący zastrzeżenia zostanie poinformowany o konieczności zaniechania używania tych elementów. W przypadku braku reakcji ze skutkiem pozytywnym na rzecz Firmy KOTŁOSTAL będą miały skutek przepisy prawa jak również przekazanie sprawy właściwemu organowi sądowemu.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem Umów Kupna-Sprzedaży między Firmą KOTŁOSTAL a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.